Nalle s.r.o.


Komplexné účtovnícke služby, daňové poradenstvo, zakladanie spoločnostíLOADING

SPRACOVANIE MIEZD

Ponúkame komplexné spracovanie mzdového a personálneho systému:
  • spracovanie mzdy na základe dochádzky
  • vyhotovenie a doručenie výkazov do poisťovní (zdravotná, sociálna) a na Daňový úrad
  • vyhotovenie príkazu na úhradu miezd, odvodov a dane
  • vyhotovenie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti
  • vyhotovenie mzdových listov
  • sledovanie čerpania dovolenky
  • sledovanie tvorby sociálneho fondu
  • spracovanie cestovných príkazov (vyúčtovanie zamestnancov)